Dwór w Jakubowicach.

Ten neoklasycystyczny obiekt został wybudowany w 1882 roku. Dwór jest odrestaurowany, trochę taki nie w moim stylu, ponieważ w większości skupiam się na dokumentowaniu obiektów, które pozostawione na pastwę losu...

Czytaj

Tajemnica pałacu Minkowskie.

Pałace, dworki i rezydencje. Wznoszone dla podkreślenia zamożności ich właścicieli, ozdabiane kartuszami herbowymi wielkich rodów dawno odeszły w cień.  Te małe arcydzieła, projektowane niejednokrotnie przez...

Czytaj

Dom Łowczego w Domaszczynie.

Historię tego pałacu myśliwskiego należy rozpocząć w Szczodrym gdzie u schyłku XVII wieku książę Krystian Ulryk zbudował pałac a wraz z nim  275-hektarowy kompleks, na który składały się wraz z parkiem...

Czytaj

Ruiny pałacu w Radzowicach.

W zasadzie wokół niego zmieniło się wszystko, zmieniło się otoczenie, zmieniały się też jego funkcje. Dziś porzucony z niejasną sytuacją prawną, niechciany, nie został nawet wpisany na listę zabytków. Starsi...

Czytaj

Ostatni pałac Czartoryskich.

Paradoksalnie jest to pałac, który stał się ruiną zanim go ukończono. Budowę obiektu rozpoczęto w 1911 roku według projektu wykonanego przez znanego architekta Rogera Sławskiego. Wznoszona...

Czytaj

PAŁAC W GOSZCZU

Zrujnowany pałac w Goszczu to rokokowa perła architektury która w okresie swej świetności mogła konkurować z podobnymi w Dreźnie i Poczdamie.Zbudowana w roku 1755 należała do rodu Reinchenbach. Swym przepychem wnętrz...

Czytaj

Letarg Pałacu w Bożkowie.

  Trwając od lat w odrętwieniu, wprawiony w płytki sen jak starzec drzemiący u schyłku swych dni tak w sen zdawać by się mogło popadł pałac w Bożkowie. Były plany, marzenia. Pozostały niespełnione obietnice i...

Czytaj

Pałac myśliwski w Mojej Woli.

Myślistwo przywilej elit, barbarzyńska rozrywka możnych władców kultywowana dziś przez koła łowieckie. Te bestialskie igrzyska ludzkiej próżności, zabijania dla sportu przyczyniły się do budowy pięknych obiektów...

Czytaj

DWÓR Z CZARNEGO JARU W ZAPRĘŻYNIE.

Trudno go szukać w kolorowych przewodnikach o pałacach Dolnego Śląska. Skrywa się trochę na uboczu a dojechać do niego można tylko Czarnym jarem.Wybudowany został na przełomie 1880-90 roku. Wraz z założeniem parkowym...

Czytaj