Ostatni pałac Czartoryskich.

Paradoksalnie jest to pałac, który stał się ruiną zanim go ukończono. Budowę obiektu rozpoczęto w 1911 roku według projektu wykonanego przez znanego architekta Rogera Sławskiego. Wznoszona...

Czytaj

PAŁAC W GOSZCZU

Zrujnowany pałac w Goszczu to rokokowa perła architektury która w okresie swej świetności mogła konkurować z podobnymi w Dreźnie i Poczdamie.Zbudowana w roku 1755 należała do rodu Reinchenbach. Swym przepychem wnętrz...

Czytaj

Letarg Pałacu w Bożkowie.

  Trwając od lat w odrętwieniu, wprawiony w płytki sen jak starzec drzemiący u schyłku swych dni tak w sen zdawać by się mogło popadł pałac w Bożkowie. Były plany, marzenia. Pozostały niespełnione obietnice i...

Czytaj

Pałac myśliwski w Mojej Woli.

Myślistwo przywilej elit, barbarzyńska rozrywka możnych władców kultywowana dziś przez koła łowieckie. Te bestialskie igrzyska ludzkiej próżności, zabijania dla sportu przyczyniły się do budowy pięknych obiektów...

Czytaj

DWÓR Z CZARNEGO JARU W ZAPRĘŻYNIE.

Trudno go szukać w kolorowych przewodnikach o pałacach Dolnego Śląska. Skrywa się trochę na uboczu a dojechać do niego można tylko Czarnym jarem.Wybudowany został na przełomie 1880-90 roku. Wraz z założeniem parkowym...

Czytaj

PAŁAC ZE ŚREDZKICH BIELAN.

Wybudowany najprawdopodobniej około roku 1870, stanowiący część całego zespołu pałacowo parkowego po latach udręki powoli podnosi się z kolan. Ten piękny barokowy pałac zbudowany wśród zieleni, na uboczu, z dala w...

Czytaj