Requiem dla Pałaców Śląska

Rozrzucone po całym terenie polski, rozsiane po wsiach, miastach, miasteczkach. Wpisane do naszego krajobrazu jak złota polska jesień, niektóre miały szczęście udało im się, pozornie wygrały walkę z czasem. . Każdy pałac czy zamek ma jakąś historię. Historię, którą warto przypomnieć a miejsca takie fotografować i opisywać wszak za niedługo po niektórych z nich nie będzie śladu. Spójrzmy więc, być może po raz ostatni w ich puste oczodoły wybitych okien zanim na zawsze wchłonie je czas.