Cel działania łowców

Projekt „ Łowcy Historii” a właściwie sam zamysł, zrodził się w 2009 roku w ruinach Ząbkowickiego zamku. Początkowo była to pasja fotograficzna autorki strony połączona ze zwiedzaniem miejsc opuszczonych, ruin i fortyfikacji. Na przestrzeni lat projekt ewoluował do pomysłu by zapomnianym ruinom kryjącym się w zarośniętych pałacowych parkach przywracać utraconą na przestrzeni wieków tożsamość.
Ujętych w Rejestrze Zabytków znajduje się 2021 pałaców, zamków znajdziemy tam 419 wszystkich zabytków typu pałac, dworek, zamek ok 10.000. Te ważniejsze zakodowane w umysłach zostały remontowane, duża część znalazła sponsora z sercem, który dał im drugą młodość. Przebudowane na hotele, pensjonaty, siedziby firm, biurowce dostosowane do wymogów XXI wieku cieszą oczy turystów ukazując swe piękno i kunszt dawnych architektów. Swe zaszczytne miejsce znajdują w niemal każdym przewodniku, który trafia na półki księgarskie.
Są i takie, o których się nie wspomina, nie pamięta. Ich historię przykrył kurz minionych wieków, porzucone, zapomniane toną w mrokach dziejów. To właśnie one stały się celem Łowców Historii a naczelnym zadaniem wykonanie dokumentacji fotograficznej i przedstawienie ich niejednokrotnie burzliwych losów.
Obecnie budowle typu pałac, dworek traktowane są, jako niechciane dziedzictwo dawnych właścicieli tych ziem, które rozrzucone po całym terenie polski, rozsiane po wsiach, miastach, miasteczkach. Wpisane do naszego krajobrazu jak złota polska jesień popadają w ruinę, niektóre miały szczęście udało im się, pozornie wygrały walkę z czasem. Te, z którymi los się obszedł w okrutny sposób a ludzka głupota i zaniedbanie doprowadziły do agonii kryją się w lasach, gęstych krzakach, które dawniej były pięknymi parkami. Straszą liszajami odpadającego tynku, kikutami zburzonych ścian. Spoglądają oczodołami wybitych okien oczekując tego, co nieuchronne wszak już są ruiną.
Projekt „ Łowcy Historii” to też próba zwrócenia uwagi społeczeństwa na problematykę traktowania zabytków w naszym kraju. Źle skonstruowane prawo nie chroni należycie tych pięknych i unikatowych dzieł dawnych architektów i sztukatorów. Pomimo że wiele z nich mogłoby konkurować z najznamienitszymi pałacami budowanymi w tamtych czasach w Europie paradoksalnie u nas popada w zapomnienie.
Nie godząc się z takim stanem rzeczy 1.03.2019 roku z inicjatywy autorki strony została powołana do życia Fundacja Ochrony Zabytków Dolnego Śląska „Vestigium”, której głównym celem jest ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze rezydencjonalnym.