Letarg Pałacu w Bożkowie.

  Trwając od lat w odrętwieniu, wprawiony w płytki sen jak starzec drzemiący u schyłku swych dni tak w sen zdawać by się mogło popadł pałac w Bożkowie. Były plany, marzenia. Pozostały niespełnione obietnice i...

Czytaj