„ŚLĄSK” 2019, NR 6

Białków to niewielka miejscowość, w gminie Wińsko. Trafić tam nietrudno, wystarczy między Stryjnem a Kleszczowicami zjechać z drogi prowadzącej ze Żmigrodu do Wińska. I tak na dobrą sprawę można by powiedzieć, że...

Czytaj